M halverad restaurangmoms: 5 miljarder – Ensamkommande barn: 8,6 miljarder

.

Våren 2012

Björn Söder: Riksdagen vägrar ta debatt om ensamkommande barn

Fyra gånger i år har SD bett att riksdagen ska hålla en aktuell debatt. Kraven på att diskutera arbetslöshetsförsäkringen och konkurrensen på bankmarknaden har redan avslagits, och Björn Söder räknar med samma besked när det gäller den senaste begäran, som gäller polisen.

– Jag känner att de andra partierna har lagt om taktik i hur de bemöter Sverigedemokraterna. Nu vill man inte längre ta debatten med oss, och jag tycker att det är väldigt konstigt, säger Björn Söder.

M halverad restaurangmoms: 5 miljarder

Halverad restaurangmoms. Kostnad: cirka 5 miljarder kronor.

Tobias Billström: Barnen kräver resurser – får kosta

För oss är det självklart att dessa ­ungdomar förtjänar ordentliga insatser utformade efter deras behov, både vad gäller kommuner som tar ett lång­siktigt ansvar och vad gäller utformningen av de insatser som sätts in när det gäller omvårdnaden.

2010: ensamkommande barn 3300 miljoner

Det var i oktober som Migrationsverket lämnade sin prognos om 3.335 miljoner kronor för ersättningar och bostadskostnader. Men kostnadsutvecklingen för ensamkommande barns boende har ökat i en betydligt större omfattning än vad verket förutsåg” skriver generaldirektören Dan Eliasson till justitiedepartementet.

2011: ensamkommande barn 5300 miljoner

Därmed kommer biståndsramen på sammanlagt 35 miljarder att minska med 5,3 miljarder i år. Dessutom föreslås ytterligare en avräkning på 15 miljoner för att bland annat öka säkerheten för Sidas biståndsarbetare i Afghanistan och Irak.

Vi betalar skatt till staten – vi finansierar handeln

Pengarna kommer från staten. Kommuner som tar emot flyktingbarn får betalt för sina faktiska kostnader tills barnen fått uppehållstillstånd. Därefter betalar staten en schablonsumma på 1.900 kronor per ungdom och dygn, och 1.600 kronor per dygn för obelagd plats som man avtalat om.

Annonser
av Misslyckande

M sänkta arbetsgivaravgifter: 17 miljarder – Ensamkommande barn 8,6 miljarder

.

Våren 2012

Björn Söder: Riksdagen vägrar ta debatt om ensamkommande barn

Fyra gånger i år har SD bett att riksdagen ska hålla en aktuell debatt. Kraven på att diskutera arbetslöshetsförsäkringen och konkurrensen på bankmarknaden har redan avslagits, och Björn Söder räknar med samma besked när det gäller den senaste begäran, som gäller polisen.

– Jag känner att de andra partierna har lagt om taktik i hur de bemöter Sverigedemokraterna. Nu vill man inte längre ta debatten med oss, och jag tycker att det är väldigt konstigt, säger Björn Söder.

M sänkta arbetsgivaravgifter: 17 miljarder

Sänkta arbetsgivar- avgifter för företag som anställer unga. Kostnad: cirka 17 miljarder kronor.

Tobias Billström: Barnen kräver resurser – får kosta

För oss är det självklart att dessa ­ungdomar förtjänar ordentliga insatser utformade efter deras behov, både vad gäller kommuner som tar ett lång­siktigt ansvar och vad gäller utformningen av de insatser som sätts in när det gäller omvårdnaden.

2010: ensamkommande barn 3300 miljoner

Det var i oktober som Migrationsverket lämnade sin prognos om 3.335 miljoner kronor för ersättningar och bostadskostnader. Men kostnadsutvecklingen för ensamkommande barns boende har ökat i en betydligt större omfattning än vad verket förutsåg” skriver generaldirektören Dan Eliasson till justitiedepartementet.

2011: ensamkommande barn 5300 miljoner

Därmed kommer biståndsramen på sammanlagt 35 miljarder att minska med 5,3 miljarder i år. Dessutom föreslås ytterligare en avräkning på 15 miljoner för att bland annat öka säkerheten för Sidas biståndsarbetare i Afghanistan och Irak.

Vi betalar skatt till staten – vi finansierar handeln

Pengarna kommer från staten. Kommuner som tar emot flyktingbarn får betalt för sina faktiska kostnader tills barnen fått uppehållstillstånd. Därefter betalar staten en schablonsumma på 1.900 kronor per ungdom och dygn, och 1.600 kronor per dygn för obelagd plats som man avtalat om.

av Misslyckande

Stefan Löfven lön: 115.000kr månad – Ensamkommande barn: 60.000kr månad

.

Stefan Löfven lön: 115.000kr månad

Med Stefan Löfven bryter Socialdemokraterna sin praxis att partiledaren i opposition ska ha samma lön som statsministern. Löfven får 115 000 kronor i månadslön

Jan Helin: Ok tjäna 60.000kr per månad per barn

Kommunerna får nästan 60 000 kronor i månaden per barn av Migrationsverket. Plus riktade bidrag till skola, landsting, socialtjänst samt för barnets gode man. Utöver det får varje kommun som tar emot barn en årlig ersättning på 500 000 kronor.

Hittills i år har runt 1800 flyktingbarn sökt asyl i Sverige. Men enligt Migrationsverket blir antalet runt 2400 innan året är slut.
av Misslyckande

Wanja Lundby-Wedin: 59.766kr månad – Ensamkommande barn: 60.000kr månad

.

Wanja Lundby-Wedin arvoden: 59.766kr månad

LO:s ordförande tjänar 59.766 kronor i månaden. Men det är hennes lön. Utöver det får hon styrelsearvoden från flera av de 20 styrelser där hon sitter.

Jan Helin: Ok tjäna 60.000kr per månad per barn

Kommunerna får nästan 60 000 kronor i månaden per barn av Migrationsverket. Plus riktade bidrag till skola, landsting, socialtjänst samt för barnets gode man. Utöver det får varje kommun som tar emot barn en årlig ersättning på 500 000 kronor.

Hittills i år har runt 1800 flyktingbarn sökt asyl i Sverige. Men enligt Migrationsverket blir antalet runt 2400 innan året är slut.
av Misslyckande

Wanja Lundby-Wedin arvoden: 400.000kr – Ensamkommande barn: 485.000kr år

.

Wanja Lundby-Wedin arvoden: 400.000kr

LO:s ordförande, Wanja Lundby-Wedin, tjänar nästan 400.000 kronor i arvoden från de bolag där hon sitter i styrelsen.

Ensamkommande barn: 485.000kr år

Enligt Migrationsverkets prognoser kostar varje ensamkommande påstådd och faktiskt minderårig alltså Sverige ca 478.000 kronor per år under 2012. Nästan en halv miljon kronor i genomsnitt för var och en av de hitkommande ungdomarna som söker asyl här. I verkligheten räcker det inte, eftersom en hel del andra kostnader inte räknats in och hänsyn inte tagits till att boendet kan kosta allt från 2.000 kr till uppemot närmare 16.000 kr per dygn och asylsökande ung person, det vill säga lika mycket per månad som Migrationsverket angett per år och därmed över 5,5 miljoner kronor för en enda asylsökande ung person under ett år.

av Misslyckande

Mona Sahlin pension: 56.000kr månad – Ensamkommande barn: 60.000kr månad

.

Mona Sahlin pension: 56.000kr månad

När hon avgår som partiledare i början av nästa år får Mona Sahlin rätt till 51.000 kronor i månaden i fallskärm fram till 65-årsdagen.

Jan Helin: Ok tjäna 60.000kr per månad per barn

Kommunerna får nästan 60 000 kronor i månaden per barn av Migrationsverket. Plus riktade bidrag till skola, landsting, socialtjänst samt för barnets gode man. Utöver det får varje kommun som tar emot barn en årlig ersättning på 500 000 kronor.

Hittills i år har runt 1800 flyktingbarn sökt asyl i Sverige. Men enligt Migrationsverket blir antalet runt 2400 innan året är slut.
av Misslyckande

Mona Sahlin fallskärm: 14 miljoner – 261 ensamkommande barn: 261 miljoner

.

Mona Sahlin fallskärm: 14 miljoner

Mona Sahlin föll tungt, men landar mjukt. När hon avgår som partiledare utlöses en fallskärm värd cirka 14 miljoner kronor.

Om Sahlin lever lika länge som en genomsnittlig svensk kvinna, 81 år, är fallskärmen värd 14, 1 miljoner kronor, skriver Expressen.

Vänsterbotten: 261 barn 261 miljoner

Förra året betalade Migrationsverket ut 261 miljoner kronor till Västerbottenskommunerna för verksamheten med ensamkommande flyktingbarn, en ökning med 88,5 miljoner kronor jämfört med 2010.

Ensamkommande flyktingbarn i länet, ort/platser

Totalt: 261


av Misslyckande

Håkan Juholt betala: 160.000kr – Ensamkommande barn: 60.000kr månad

.

Håkan Juholt betala: 160.000kr

S-ledaren Håkan Juholt lät under flera år riksdagen betala hyran även för sambon. Han ber nu om ursäkt och betalar tillbaka drygt 160.000 kronor.

Jan Helin: Ok tjäna 60.000kr per månad per barn

Kommunerna får nästan 60 000 kronor i månaden per barn av Migrationsverket. Plus riktade bidrag till skola, landsting, socialtjänst samt för barnets gode man. Utöver det får varje kommun som tar emot barn en årlig ersättning på 500 000 kronor.

Hittills i år har runt 1800 flyktingbarn sökt asyl i Sverige. Men enligt Migrationsverket blir antalet runt 2400 innan året är slut.
av Misslyckande

Håkan Juholt boende: 320.000kr – Ensamkommande 485.000kr år

.

Håkan Juholt boende: 320.000kr

Under fyra och ett halvt år fick S-ledaren Håkan Juholt 320 000 kronor i ersättning av skattebetalarna för sin sambos bostad. Nu granskar Riksenheten mot korruption ärendet. ”Det här är uppgifter som vi kommer att kika på”, säger chefsåklagare Alf Johansson till DN.

Ensamkommande barn: 485.000kr år

Enligt Migrationsverkets prognoser kostar varje ensamkommande påstådd och faktiskt minderårig alltså Sverige ca 478.000 kronor per år under 2012. Nästan en halv miljon kronor i genomsnitt för var och en av de hitkommande ungdomarna som söker asyl här. I verkligheten räcker det inte, eftersom en hel del andra kostnader inte räknats in och hänsyn inte tagits till att boendet kan kosta allt från 2.

av Misslyckande