Stadsråds lönehöjning: 4000kr månad – Ensamkommande barn: 4000kr dygn

.

Statsråds lönehöjning: 4000kr månad

Arvodena för övriga statsråd höjs med 4.000, till 112.000 kronor per månad.

Ministrarnas arvoden bestäms av Statsrådsarvodesnämnden.

Ensamkommande 4.000 dygn

– Generellt sett kan man säga att familjehemsplaceringar blir dyrare – det kan ligga på en kostnad på 3-4 000 konor dygnet. Grupphem har större möjligheter att styra sina kostnader, säger Richard Svanegård som ansvarar för verksamheten i Dalarna, Uppsala, Örebro, Västmanland, Värmland, Kronoberg och Skåne.


Annonser
av Misslyckande