Wanja Lundby-Wedin arvoden: 400.000kr – Ensamkommande barn: 485.000kr år

.

Wanja Lundby-Wedin arvoden: 400.000kr

LO:s ordförande, Wanja Lundby-Wedin, tjänar nästan 400.000 kronor i arvoden från de bolag där hon sitter i styrelsen.

Ensamkommande barn: 485.000kr år

Enligt Migrationsverkets prognoser kostar varje ensamkommande påstådd och faktiskt minderårig alltså Sverige ca 478.000 kronor per år under 2012. Nästan en halv miljon kronor i genomsnitt för var och en av de hitkommande ungdomarna som söker asyl här. I verkligheten räcker det inte, eftersom en hel del andra kostnader inte räknats in och hänsyn inte tagits till att boendet kan kosta allt från 2.000 kr till uppemot närmare 16.000 kr per dygn och asylsökande ung person, det vill säga lika mycket per månad som Migrationsverket angett per år och därmed över 5,5 miljoner kronor för en enda asylsökande ung person under ett år.

Annonser
av Misslyckande