Statsråds lön: 112.000kr månad – Ensamkommande barn: 60.000kr månad

.

Statsrådslön: 112.000kr månad

Arvodena för övriga statsråd höjs med 4.000, till 112.000 kronor per månad.

Ministrarnas arvoden bestäms av Statsrådsarvodesnämnden.

Jan Helin: Ok tjäna 60.000kr per månad per barn

Kommunerna får nästan 60 000 kronor i månaden per barn av Migrationsverket. Plus riktade bidrag till skola, landsting, socialtjänst samt för barnets gode man. Utöver det får varje kommun som tar emot barn en årlig ersättning på 500 000 kronor.

Hittills i år har runt 1800 flyktingbarn sökt asyl i Sverige. Men enligt Migrationsverket blir antalet runt 2400 innan året är slut.


Annonser
av Misslyckande