Reinfeldts lönehöjning: 5000kr månad – Ensamkommande barn: 1900kr dygnet

.

Reinfeldts lönehöjning: 5000kr månad

Regeringens ministrar får lönehöjningar med 3,7 procent från och med den 1 juli, enligt ett pressmeddelande från riksdagen.

Arvodet till statsministern höjs med 5.000 kronor, till 140.000 kronor per månad. Arvodena för övriga statsråd höjs med 4.000, till 112.000 kronor per månad.

Ministrarnas arvoden bestäms av Statsrådsarvodesnämnden.

Ensamkommande barn: 1900kr dygnet

1 600 kronor per dygn för varje överenskommen plats. Därutöver 300 kronor per dygn för varje belagd plats.


Annonser
av Misslyckande