Reinfeldts lön 140.000kr månad – Ensamkommande 60.000kr månad

.

Fredrik Reinfeldts lön: 140.000kr månad

Regeringens ministrar får lönehöjningar med 3,7 procent från och med den 1 juli, enligt ett pressmeddelande från riksdagen.

Arvodet till statsministern höjs med 5.000 kronor, till 140.000 kronor per månad. Arvodena för övriga statsråd höjs med 4.000, till 112.000 kronor per månad.

Ministrarnas arvoden bestäms av Statsrådsarvodesnämnden.

Jan Helin: Ok tjäna 60.000kr per månad per barn

Kommunerna får nästan 60 000 kronor i månaden per barn av Migrationsverket. Plus riktade bidrag till skola, landsting, socialtjänst samt för barnets gode man. Utöver det får varje kommun som tar emot barn en årlig ersättning på 500 000 kronor.

Hittills i år har runt 1800 flyktingbarn sökt asyl i Sverige. Men enligt Migrationsverket blir antalet runt 2400 innan året är slut.
Annonser
av Misslyckande