Barnfattigdom: 15 miljarder – Enkommande barn: 8,6 miljarder

.

Detta argument bevisar hyckleriet att ”bekämpa barnfattigdom” som domineras av invandrarbarn för 15 miljarder

När 6000 ”ensamkommande barn” har fått kostat 8,6 miljarder på 2 år!

Barnfattigdom: 15 miljarder

Nu kommer ny forskning som visar att det skulle kosta 15 miljarder att avskaffa barnfattigdomen i Sverige. Ungefär lika mycket som regeringens planerade femte jobbskatteavdrag.

220.000 barn lever under fattiga förhållande i Sverige. Något Håkan Juholt pekat på sedan han klev in på den politiska scenen.

2010: ensamkommande barn 3300 miljoner

Det var i oktober som Migrationsverket lämnade sin prognos om 3.335 miljoner kronor för ersättningar och bostadskostnader. Men kostnadsutvecklingen för ensamkommande barns boende har ökat i en betydligt större omfattning än vad verket förutsåg” skriver generaldirektören Dan Eliasson till justitiedepartementet.

2011: ensamkommande barn 5300 miljoner

– Det tryck som har blivit på Sverige med dels ökade kostnader för ensamkommande barn, men också för att vi bedömer nu att kanske upp emot ytterligare 5 000 människor kommer att söka sig till Sverige och tas emot, och då behöver vi reservera mer pengar för detta mottagande, säger biståndsminister Gunilla Carlsson (M).

I årets statsbudget skulle de så kallade avräkningarna från biståndsramen uppgå till 4,7 miljarder kronor, men nu kommer ytterligare 650 miljoner att överföras från bistånd till ersättningar och boendekostnader för asylsökande i Sverige. Därmed kommer biståndsramen på sammanlagt 35 miljarder att minska med 5,3 miljarder i år. Dessutom föreslås ytterligare en avräkning på 15 miljoner för att bland annat öka säkerheten för Sidas biståndsarbetare i Afghanistan och Irak.

Annonser
av Misslyckande