Ensamkommande barn: 1900kr dygnet – Skolfadder: 100kr månaden

.

Ensamkommande: 1900kr dygnet

1 600 kronor per dygn för varje överenskommen plats. Därutöver 300 kronor per dygn för varje belagd plats.

Skolfadder: 100kr månaden

Du ger 100 kronor eller mer varje månad och kan följa resultaten i projektet via regelbundna rapporter.

Annonser
av Misslyckande