Schablonersättningar ensamkommande

.

Schablonersättningar ensamkommande

1) God man

För barn som togs emot i en kommun efter den 30 november 2010 ges en schablonersättning om 30 000 kr per barn för bl.a. god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten. Ersättning kan också lämnas för försörjningsstöd till ensamkommande barn som fyllt 18 år men inte 21 år som går i gymnasieskola och som inte är föremål för annan vård.

Samma ersättning enligt schablon föreslås för kostnader för god man och särskilt förordnad vårdnadshavare. Ersättning för andra faktiska kostnader slopas. Schablonen föreslås utgöra 50 kr per dygn.

2) Anvisningskommun

Socialtjänstens (endast anvisningskommuner) utredningskostnader under asyltiden ersätts med schablon, antingen 31 000 kr per barn

3) Kommuners dygnsersättning

Om kommunen har överenskommelse med staten om ett antal platser för asylsökande barn i ett anvisningsboende ersätts platserna enligt schablon om 1 600 kr per plats och dygn samt ytterligare 300 kr per plats och dygn om platsen är belagd.

Extra ersättning föreslås kunna ges till ankomstkommuner för ”rimliga” merkostnader. Vad som menas med ”rimliga” merkostnader ska bedömas från fall till fall.

4) Familjehem

39 000 kr per barn. Den högre schablonen avser barn som är placerade hos närstående i ett familjehem (s.k. ebo).

ett lägre belopp (550 kr per dygn och plats) när placering sker i ett familjehem.

5) HVB hem

Ersättning för boende och vård föreslås ske enligt två olika schablonbelopp; o ett högre belopp (1 900 kr per dygn och plats) om barnet placeras i ett anvisningsboende (HVB-hem)

Annonser
av Misslyckande