106.000kr vinst

.

106.100 i vinst per barn

och en ”vinst” till kommunen på 106 100 per flyktingbarn.

Annonser
av Misslyckande