12.000kr månad fadder

Fadderbarn: 12.000 månaden

Det föräldralösa syskonparet är placerade här av Danderyds kommun. Anna-Lena Corell (M) är ordförande i socialutskottet där:

–Vår modell med familjehem är så mycket mer human. Transithemmen som andra kommuner använder kallar jag logement. Vi är de enda i landet som gör så här, säger hon.

För Migrationsverket som betalar är familjehemsplaceringar betydligt billigare; cirka 12000 kronor per barn och månad plus 5000 kronor i omkostnader jämfört med drygt 50000 kronor per barn och månad i gruppboenden.

Ulrika Mikaelsson är flyktingsekreterare i Danderyd. Hon förklarar varför det inte finns familjehem i den egna kommunen:

–Det krävs att familjen har tid till läxläsning och skolbesök för att det ska fungera bra. De som bor i Danderyd har oftast inte den tiden. Vi använder oss av familjehem i grannkommuner, men också i Bålsta.

Vi visar bara hur mycket ”barnen” får kosta med statliga medel!

Annonser
av Misslyckande