16.000kr dygnet

.
i visar bara hur mycket ”barnen” får kosta med statliga medel!

Ensamkommande 16.000kr dygnet

Sigtuna kommun utgör ett extremexempel. Där sökte kommunen under tredje kvartalet 2011 en ersättning som slutade på 15.816 kronor per barn och dygn.

Annonser
av Misslyckande