12.000kr dygnet

.

Ensamkommande 12.000kr dygnet

För en placering på så kallat HVB-hem, hem för vård eller boende, föreslår utredaren till exempel en ersättning på 1900 kronor per barn och dygn – men enligt Solna kan kostnaden för vissa placeringar i själva verket ligga mellan 3 000 och 12 000 kronor per dygn. Inte heller har utredaren tagit hänsyn till att kostnaderna kan variera mellan storstadsområden och landsbygd, enligt kommunen.

Annonser
av Misslyckande