4000kr dygnet

.
Vi visar bara hur mycket ”barnen” får kosta med statliga medel!

Ensamkommande 4.000 dygn

– Generellt sett kan man säga att familjehemsplaceringar blir dyrare – det kan ligga på en kostnad på 3-4 000 konor dygnet. Grupphem har större möjligheter att styra sina kostnader, säger Richard Svanegård som ansvarar för verksamheten i Dalarna, Uppsala, Örebro, Västmanland, Värmland, Kronoberg och Skåne.

Annonser
av Misslyckande