1900kr dygnet

.
.
Vi visar bara hur mycket ”barnen” får kosta med statliga medel!

1900kr dygnet

1 600 kronor per dygn för varje överenskommen plats. Därutöver 300 kronor per dygn för varje belagd plats.

Annonser
av Misslyckande