Billig arbetskraft

.

Vi har hittat 2 ex där ”ensamkommande barn” utnyttjas mot Regering Reinfeldts lönepumpningspolitik! Hur vanligt tror ni detta är?

Ensamkommande utnyttjas för 15 kr timmen – 200kr dagen

Amir berättar för oss om Mohammads öde. Själv kom han till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. När vi träffar Amir jobbar han i en jourbutik i närheten av Möllevångstorget, 13 timmar om dagen, sju dagar i veckan. Lön: 200 kronor om dagen, alltså 15 kronor i timmen.

Ensamkommande utnyttjas för 7000 månaden

Sverigedemokraterna menar att man tar platser från den ordinarie verksamheten. Men inte heller det stämmer. Habo kommun kommer, precis som förra året, att erbjuda 30 ungdomar fyra veckors feriepraktik med en lön på maximalt 7.200 kronor i lön.

Sedan undrar vi också hur “barn” i behov av körkort?

Ensamkommande får gratis körkort

I Kramfors kan alla gymnasieungdomar välja att ta körkort som en valbar kurs.

Nu har kommunen beslutat att ensamkommande flyktingbarn också ska få hjälp att ta körkort för att lättare kunna klara sig i ett kommande arbetsliv. Det enligt ett beslut i BAS-nämnden (Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala service-nämnden) i Kramfors.

En annan sak vi reagerat på är när vi hittade denna artikel om “sysselsättningar” Inte ska dessa barn “jobba”?

Föreningslivet utnyttjar ensamkommande med sysselsättningar?

– Vår plan är att aktivera dem och ha olika sysselsättningar i föreningslivet. Vi har kontaktat de föreningar som finns i kommunen och flera föreningar har gett respons.

Om ni googlar sysselsättning + ensamkommande dyker bla detta upp

Man undrar vad som menas med “sysselsättningar” när det gäller “barn”? För hur låg ersättning jobbar “barnen”?

Luleå Kommun

Integrationsavdelningen

Invandrarservice
Invandrarservice huvuduppgifter är

 • flyktingsamordning
 • flyktingmottagning
 • introduktionsplanering
 • tolkförmedling
 • översättningsarbete

Ensamkommande barn
Verksamheten består av tre enheter

 • Asylboendet
 • PUT-boende 1 och 2

Boendena tar emot asylsökande ensamkommande barn i åldrarna 14-17 år respektive ensamkommande barn i åldrarna 14-18 som fått permanent uppehållstillstånd (PUT).

Sysselsättningsavdelningen

Sysselsättningsavdelningens viktigaste uppgift är att erbjuda människor som av olika skäl hamnat utanför arbetsmarknaden en sysselsättning i form av praktik- eller utbildningsplats. Förhoppningen är att det ska leda vidare till ett arbete.

Genom att delta i en respektfull miljö, erbjuder vi dig att under eget ansvar i samråd med vägledning, konkretisera, planera och utveckla dina möjligheter för ett framtida yrkesliv.

Våra verksamheter är

 • Ormberget
 • Pensionärsservice
 • Textilservice
 • Återvinningsmarknaden
 • Feriejobb
 • Råneservice
 • Hertsö Miljögård
 • Aktiva
 • Kulprojektet
Annonser
av Misslyckande