Mottagandets kollaps

.

Migrationsverket: Mottagandesystem 2.600 ensamkommande barn mot kollaps

Antalet asylsökande ensamkommande barn och ungdomar ökar för varje år. 2011 var det drygt 2 600 som kom till Sverige och Migrationsverkes egen beskrivning av mottagandesystemet är att det nu tangerar gränsen till kollaps.

Tvinga kommuner ta emot

Regeringen har utrett om Migrationsverket utan några särskilda skäl ska kunna tvinga kommuner att ta emot de här barnen, för det mesta är pojkar i tonåren.

Men en klar majoritet av de kommuner som nu yttrat sig, till exempel Malmö och Göteborg liksom flera organisationer däribland Sveriges kommuner och landsting men också Rädda Barnen är kritiska till att kommuner tvingas ta emot barn.

Anledningen är bland annat för att det blir svårt för kommuner att ha ständig beredskap och att det inte är det bästa för barnen att komma till kommuner som inte anser sig ha tillräckliga resurser att ta emot dem.

Annonser
av Misslyckande