Företag går i vinst

.

Företag: ensamkommande vinstmarginal 30% – Finansnetto 15% – Vi betalar

Ett 40-tal privata företag driver boenden för ensamkommande flyktingbarn och granskningen visar att en tredjedel av dem hade en vinstmarginal efter finansnetto på mer än 15 procent 2010.

Bland företagen finns allt från familjeföretag till de riskkapitalägda jättarna Carema, Attendo och Baggium. I en del bolag, däribland de tre jättarna, går det inte att utläsa lönsamheten på just flyktingbarnen eftersom den verksamheten är en för liten del av den totala verksamheten.

Några företag har en vinstmarginal på över 30 procent. Bland dem finns Folkhemmet Integration och Integreria, med boenden i Trelleborg, Ystad, Uppsala, Strängnäs, Uppsala och Umeå. Dessa ägdes i vår granskning av s-politikern Jan Emanuel Johansson, men även han har sedan sålt dem vidare till en riskkapitalägd koncern, Frösunda.

Annonser
av Misslyckande