Affärsidé med barnen

.

Ensamkommande är affärsidé!

Ensamkommande flyktingbarn är en lönsam samhällsaffär för Västerbottens kommuner. I en kommun som Sorsele inbringar barnen en betydande pengasumma motsvarande en femtedel av hela kommunens budget. För de minsta kommunerna kan affären med flyktingbarnen rentav vara en överlevnadsstrategi.

Statlig ersättning 733.000 per barn

Sorseles kostnader för verksamheten under 2011 låg på 13,2 miljoner kronor, vilket gav en vinst på 2,2 miljoner för verksamheten eller 14,5 procent av intäkterna. Utslaget på varje kommunal plats ger det intäkter på 733 100 per flyktingbarn,

106.100 i vinst per barn

och en ”vinst” till kommunen på 106 100 per flyktingbarn.

Barnen får 24 kr per dag

Vad får de ensamkommande flyktingbarnen själva? En asylsökande får 24 kronor per dag av Migrationsverket. När den ensamkommande får uppehållstillstånd är han berättigad 1024 kronor i barnbidrag, som betalas ut av Försäkringskassan till flyktingbarnets gode man. Har den ensamkommande börjat gymnasiet får han studiebidrag och ofta extratillägg av Centrala studiestödsnämnden. Kommunen behöver alltså inte ge en enda krona i personliga pengar till de ensamkommande.

Västerbotten: 261 barn 261 miljoner

Förra året betalade Migrationsverket ut 261 miljoner kronor till Västerbottenskommunerna för verksamheten med ensamkommande flyktingbarn, en ökning med 88,5 miljoner kronor jämfört med 2010.

Ensamkommande flyktingbarn i länet, ort/platser

Totalt: 261

Annonser
av Misslyckande