Sverige ljuger för FN

EU hotar Sverige med domstol

EU-kommissionen hotade på måndagen att dra Sverige inför EU-domstolen för att inte ha infört sanktioner mot arbetsgivare som utnyttjar tillfällig utländsk arbetskraft.

1. Vem anmäler Sverige till EU?

Avtal ensamkommande 2006

Men intresset i kommunerna har varit mycket svalt. Totalt är det 220 kommuner som i år inte tar emot ensamkommande minderåriga, men då tar de flesta av dem i gengäld emot vuxna asylsökande eller nyanlända.

-Kommunerna ger oss inte det stöd vi behöver. Då måste vi ta till detta något okontroversiella steg och peka ut dem. Det jag vill göra är skapa debatt lokalt. Jag är inte säker på att invånarna i de här 14 kommunerna vet att de inte tar något ansvar alls. Jag tror på de goda krafterna, säger Eliasson.

Reformen 2006 infördes med kort varsel och plågades av dålig timing. När den beslutades trodde alla att det handlade om att ta omhand omkring 150 minderåriga om året. I år räknar Migrationsverket med 1 200, och lika många nästa år.

2. 6 år senare ser vi någorlunda hur hela mediakåren och politik eliten ljuger för sina väljare!

3. Sommaren 2011 lät det så här om “barnkonventionen”

FN kritiserar Sverige om barnkonventionen

– En stor skillnad skulle handla om ett tydligt skydd mot diskriminering, att alla barn i Sverige skulle ha samma rättigheter enligt lag, oavsett om man är här papperslös eller gömd eller asylsökande eller svensk medborgare. I dag sker en indelning av barn som får olika rättigheter. Och det är inte tillåtet enligt barnkonventionen, svarar Christina Heilborn. FN:s barnrättskommitté vill också se en skärpning om vad som avses med barnpornografi i brottsbalken.

4. Visst låter det fint på pappret att “ge skydd”?

7000 flyktingbarn

Han berättade bland annat att det kommer fler och fler ensamkommande flyktingbarn till Sverige. – Det kommer även barn som ingår i familjer, så totalt kommer det cirka 7 000 barn till Sverige varje år.

5. Officiellt heter det “tar emot barnen”

6. Inofficiellt är det Sverige ljuger för FN-Barnkonvention att några “tjänar”

7. Allt om ensamkommande är – Nedan är siffror för Västerbotten

Ensamkommande är affärsidé!

Ensamkommande flyktingbarn är en lönsam samhällsaffär för Västerbottens kommuner. I en kommun som Sorsele inbringar barnen en betydande pengasumma motsvarande en femtedel av hela kommunens budget. För de minsta kommunerna kan affären med flyktingbarnen rentav vara en överlevnadsstrategi.

Statlig ersättning 733.000 per barn

Sorseles kostnader för verksamheten under 2011 låg på 13,2 miljoner kronor, vilket gav en vinst på 2,2 miljoner för verksamheten eller 14,5 procent av intäkterna. Utslaget på varje kommunal plats ger det intäkter på 733 100 per flyktingbarn,

106.100 i vinst per barn

och en ”vinst” till kommunen på 106 100 per flyktingbarn.

Barnen får 24 kr per dag

Vad får de ensamkommande flyktingbarnen själva? En asylsökande får 24 kronor per dag av Migrationsverket. När den ensamkommande får uppehållstillstånd är han berättigad 1024 kronor i barnbidrag, som betalas ut av Försäkringskassan till flyktingbarnets gode man. Har den ensamkommande börjat gymnasiet får han studiebidrag och ofta extratillägg av Centrala studiestödsnämnden. Kommunen behöver alltså inte ge en enda krona i personliga pengar till de ensamkommande.

Västerbotten: 261 barn 261 miljoner

Förra året betalade Migrationsverket ut 261 miljoner kronor till Västerbottenskommunerna för verksamheten med ensamkommande flyktingbarn, en ökning med 88,5 miljoner kronor jämfört med 2010.

Ensamkommande flyktingbarn i länet, ort/platser

Totalt: 261

Annonser
av Misslyckande