Flyttar fokus med barnen

.

Vi tror att Regeringen, Riksdagen och PK media medvetet flyttar fokus med dessa ”ensamkommande barn”

Ensamkommande barn 2004 – 2011

Ensamkommande barn 2004 – 20112011: 2083 tom okt.

2010: 2393

2009: 2250

2008: 1510

2007:1264

2006: 816

2005: 398

2004: 388

Varför tror ni det prata så lite om massflyktingvågen men mer om ”barnen”?

2011: 96.467 invandrat

96.467

2011: 51.179 utvandrat

I fjol utvandrade 51.179 personer från landet, av vilka drygt 22.000 var svenskfödda. Så många emigrerade inte ens under den stora Amerikautvandringen. Sett till antalet invånare i Sverige var dock utvandringen 1887 ungefär dubbelt så stor som 2011.

2011: 29.648 sökte asyl

Under 2011 sökte totalt 29 648 personer asyl i Sverige. Året innan var siffran 31 819 asylsökande.– Även om siffran minskat något är det fortfarande en hög siffra över antalet asylsökande om man tittar bakåt i tiden, säger Migrationsverkets presschef Johan Rahm, till TT.

Sverige är ett av de länder i Europa som tar emot flest antal asylsökande, enligt Migrationsverkets statistik. Flyktingströmmen var stor även från Somalia, Serbien, Eritrea och Irak .När det gäller asylsökande från Bosnien-Hercegovina har antalet ökat med nära 700 procent.Från 123 personer 2010 till 981 under 2011.

Fredrik Federley: Det pågår ingen massinvandring

– Det är mycket okunskap. Där kan man säga att Sverigedemokraterna lyckats med att måla upp bilden av en massinvandring som de facto inte finns.

Annonser
av Misslyckande