40-talister går i pension

.

Varför sker anstormningen av ”ensamkommande barn” ökat extremt just i Sverige parallellt som 40-talisterna går i pension? Är ”barnen” ett nytt desperat sätt att med osanningar ta in fler invandrare på där vi inte får tycka till?

År 2002 sa man

40-talisterna går i pension

– 40-talisterna går i pension och det föds för få barn. Jag tror att vi behöver två miljoner nya invandrare de närmaste 15 åren, säger Göran Lindblad till SvD.

Som sagt, är det inte märkligt anstormning av ”barn” just i Sverige ökar parallellt med 40-talisterna går i pension?

Ensamkommande barn 2004 – 2011

Ensamkommande barn 2004 – 20112011: 2083 tom okt.

2010: 2393

2009: 2250

2008: 1510

2007:1264

2006: 816

2005: 398

2004: 388

Annonser
av Misslyckande