Är dom barn

.

Merit Wager: Ensamkommande flyktingbarn är vuxna

Flyktingombud: Alla som tiger och sticker huvudena i sanden och vägrar erkänna sakernas tillstånd så som de faktiskt är, förstör tilltron till asylsystemet för invånarna i Sverige och rättssäkerheten för dem som inte söker sig hit av falska och bedrägliga skäl utan faktiskt har asyl- eller skyddsskäl.

Staffan Danielsson, riksdagsledamot, C, tar lugnt och sansat upp frågan om vad som korrekt bör kallas ”ensamkommande minderåriga asylsökande” på DN Debatt den 26 april 2012 under rubriken ”Unga män över 18 år ska inte behandlas som barn” och här på Newsmill den 28 april 2012 under rubriken Jag börjar tveka om det går att diskutera invandringspolitik. Inte oväntat för någon – inte heller för Staffan Danielsson själv – kastar sig en hoper i ämnet okunniga människor ut på nätet och i andra medier och radar felaktigt upp en massa stämplar och etiketter av det slag som så gott som alltid tas till när någon på ett seriöst sätt försöker diskutera eller debattera asylfrågor i Sverige. Det går dock för långt när Public Service P3 tillåter en programledare att i ett förvirrat och rörigt inslag, utan någon som helst kunskap i ämnet, säga:

Innan vi överhuvudtaget börjar med ålderstester så finns det ett mer akut test man borde göra, nämligen att testa psyket på människor som skulle skriva debattartiklar på DN. Är Staffan Danielsson verkligen frisk nog att få påverka opinionen och borde vi döma honom som tillräknelig eller avfärda honom som en ensam galning?”

SR:s ledning är skyldig att ta tag i detta, så här kan den inte tillåta att en oerfaren (åtminstone på asyl- och migrationsområdet) person ostraffat sitter och smädar och hånar en riksdagsledamot, i vars uppgift det ingår att stifta lagar och agera för rikets och folkets bästa.

Nu till frågan om de ensamkommande påstått och faktiskt minderåriga asylsökande som i antal ökar monumentalt. I Sverige. I de övriga nordiska länderna däremot minskar antalet drastiskt. Där gäller styrkt identitet och styrkt ålder (kraven finns också i svensk utlänningslag, men efterlevs inte…) och där tillämpar man ålderstester när det finns anledning att ifrågasätta en ung mans (det handlar främst om pojkar och män) ålder.

Några fakta (=faktiskt föreliggande sakförhållande, obestridlig information):

Finland:
Antalet ensamkommande minderåriga asylsökande sjönk markant 2011 jämfört med året innan. Antalet ensamkommande minderåriga asylsökande uppgick år 2011 till 150, vilket var 54 procent färre än 2010, då motsvarande siffra var 329.

Sverige:
Antalet ensamkommande minderåriga asylsökande ökade 2011 jämfört med året innan. Antalet ensamkommande minderåriga asylsökande uppgick år 2011 till 2.657, vilket var en ökning med 11 procent jämfört med år 2010, då antalet var 2.393.

Enligt lagen är den som är under 18 år minderårig. Den som har fyllt 18 år är således vuxen. Om siffrorna i Sverige skulle hamna på ungefär samma nivåer som i grannländerna, så är omkring hälften, kanske fler, som säger sig vara under 18 år inte det. Det skulle innebära att deras asylansökningar kunde hanteras korrekt och att deras boende kunde ordnas på ett ålderslämpligt sätt. Någon brist på platser i kommunerna för mottagande av faktiskt minderåriga, så att regeringen behöver överväga tvångsplaceringar, skulle det då givetvis inte heller råda.

Detta inte bara bör, utan måste, diskuteras i ett demokratiskt land där grundlagsstadgad åsikts- och yttrandefrihet råder och där ingen i längden gagnas av att man låtsas som det regnar. Och där skattemedel ska användas så klokt och korrekt som möjligt – det har alla skattebetalare en absolut rätt att kräva.

I min bok Inte svart eller vitt utan svart och vitt som utkom i februari 2012 berättar främst miggor (handläggare och beslutsfattare vid Migrationsverket) men också socialsekreterare och personal vid HVB-hem om omfattande asylbedrägerier som hade fått vilket annat lands regeringsföreträdare och riksdagsdagsledamöter och folk att reagera. De berättar också om den kategori asylsökande som här diskuteras: ensamkommande minderåriga eller påstått minderåriga. Att man inte tar de professionella människornas erfarenheter, kunskaper och inblickar på allvar är obegripligt. I detta land är strutsarna många.

Några korta utdrag ur berättelser från personal på HVB-hem som upptäcker att påstått minderåriga asylsökande inte är minderåriga:

Socialsekreteraren förstår inte vad detta kan innebära för personalen på HVB-hemmet och för verksamheten i övrigt. När en av dessa ungdomar får reda på att personalen gör bedömningen att han är äldre och genom detta sätter käppar i hjulet för hans jackpot (=att skaffa sig uppehållstillstånd i Sverige), så blir det krig. Det här är så viktiga saker för en människa – att få stanna i Sverige – att dödshot kan förekomma.

Och vidare:
Socialsekreterare slår sig för bröstet och pratar sig varma om BBIC (Barns Behov i Centrum), men slår dövörat till då de får info om att en påstått minderårig asylsökande är 23 och inte 16; för då måste de ju jobba på riktigt och det är förnedrande när de inser att personen som de gjort en vårdutredning om, har ljugit dem rakt upp i ansiktet, om precis allt. Personalen som jobbar på dessa boenden existerar i en gråzon, eller bättre: i en twilight zone. Det vore mer humant att låta alkoholiserade schizofrena galningar bo på boendet, för personalens skull alltså. Det vore att ständigt ha semester.

Och:
Förstår inte Socialstyrelsen att man har att göra med vuxna unga män som vill göra som de vill? Att tvingas bo på ett boende och behandlas som barn är ingen höjdare. Det sliter på självförtroendet, det är förnedrande.

Ur alla synvinklar och för allas bästa – och alldeles särskilt för dem som faktiskt är minderåriga och som kanske också i vissa fall har asylskäl och inte bara har skickats hit av familjen för att, som många själva säger, få ett bättre liv, måste kontroller och processer skärpas. Sverige har inte fri ”bättre liv”-invandring vare sig för minderåriga eller vuxna. Också skattebetalarna har rätt att veta att deras pengar går till laglig och korrekt verksamhet och inte används på ett sätt som drar hit ännu fler unga män som ”vill ha ett bättre liv” på deras bekostnad. En av orsakerna till att unga asylsökande pojkar och män numera i mycket mindre utsträckning söker sig till de nordiska grannländerna är, att man där inte så lätt kan ljuga sig in som i Sverige och att man där inte uppvisar den konflikträdda blåögdhet som råder här. Varför Sverige inte klarar att göra de ålderstester som dess grannländer klarar, är förresten en gåta.

Sverige med sina 9,5 miljoner invånare kan inte fortsätta att, relativt okritiskt och utan ordentlig kontroll, ta emot 25 procent av alla pojkar och unga män (och en del unga flickor och kvinnor) som säger sig vara minderåriga och har tagit sig till Europa. Till Storbritannien (61 miljoner invånare) kom förra året 1.277 faktiskt och påstått minderåriga asylsökande medan det till Sverige (9,5 miljoner invånare) kom 2.657. I Sverige fortsätter antalet att öka, i många andra länder minskar det.

Jag har rapporterat om asylbedrägerier och fusk och slapphänthet från svenska myndigheters, riksdags och regerings sida i åratal. Nu har också en riksdagsledamot från ett väletablerat, gammalt parti ”vågat” ta upp en del av den stora frågan. Det är dags att lyssna på både Staffan Danielsson och på de miggor som, år efter år efter år berättar och rapporterar (nu alltså också i bokform). Alla som tiger och sticker huvudena i sanden och vägrar erkänna sakernas tillstånd så som de faktiskt är, förstör tilltron till asylsystemet för invånarna i Sverige och rättssäkerheten för dem som inte söker sig hit av falska och bedrägliga skäl utan faktiskt har asyl- eller skyddsskäl.

Är dom barn?

De här ungdomarna som oftast kommer från svåra förhållanden har som alla ungdomar i 15-17årsåldern behov av stöd. Hur hanterar ni ”föräldraansvaret”?

När dom fyllt 18-20 – Hur har det gått då?

Madeleine: När en ungdom kommer till oss får han* två kontaktpersoner på boendet, en god man och en socialsekreterare. Alla följer honom hela vägen.

Skapas ”arbetstillfällen”

Ola: På boendena har vi personal dygnet runt. Det finns alltid vuxna runt omkring dem. Den gode mannen driver ungdomens frågor ger råd och stöd.

Varför får inte dementa och äldre dygnet runt personal som klarar belastningen?

Madeleine: Varje ungdom har enskilda veckosamtal med sina kontaktpersoner. Då använder vi tolk för att budskapet ska gå fram. Vi pratar om Sverige, om basala saker som hur ett hus fungerar, hur bussar och banker fungerar men också om lagar och plikter. En gång i veckan har vi husmöte när vi pratar om samhällsinformation, om vår demokrati, hur man skaffar jobb, sex och samlevnad och relationer.

Detta ska kosta 1900kr dygnet

Ungdomarna kommer från ett land med en helt annan kultur, där den sociala kontrollen är stor och synen på sexualitet är väldigt annorlunda jämfört med Sverige. Hur hanterar ni den frågan?

Ola: Det kan vara svårt att prata med vuxna om tjejer, relationer, sex och känslor. De ser hur svenska killar har tjejer och ser hur de gör. Därför har vi infört mentorskap. De äldre killarna är bättre än vi på att förklara hur man beter sig på ett disko. De kan lära dem hur man tar kontakt med en tjej, de sociala koderna. Många har också ett misstroende mot vuxna och respekt för myndigheter.

Sverige tar in ”barn” där detta budskap inte är en självklarhet?

Hur ser mentorns uppgift ut?

Madeleine: De kan svara på frågor som killarna inte vill ställa till personalen, de förstår förvirringen och har känt likadant. De kan säga, gå inte i den här fällan. Det blir som att ha en klok storebror.

Vad är en ”mentors” månadslön?

Madeleine: På Villa Ossian är det familjärt. Vi har samma regler som andra tonårsbarn har hemma. De ska delta i aktiviteter, sköta sitt rum, tvätta, diska och visa respekt. Vi tillåter inga övernattningar men de får ha kompisar på besök.

Ola: Hos oss sköter de sin ekonomi själva och lagar mat själva. De får gå ut och ta en öl på krogen men inte dricka på boendet. Tidigare tillät vi övernattningar men nu har vi tagit bort det. Det blev bökigt.

Sen när gick 15-17 åringar på krogen? Hur många 15-17 åringar sköter sin ekonomi och lagar mat själva?

Madeleine: På vardagar ska de vara hemma klockan tio och på helgerna får de lite äldre pojkarna vara ute till tolv. När de ska gå ut frågar vi var det ska och när de kommer hem. Om de inte är hemma då ringer vi och frågar var de är.

Ola: De får vara ute till tio på vardagarna och tolv på helgerna. Personalen kollar vilka som är inne sent på kvällen, om någon saknas slår vi en pling till dem. De är inte inlåsta, vi är ett boende, inte ett behandlingshem eller ett fängelse.

För att behöva tolk verkar dom klara sig bra i det svenska samhället?

Ensamkommande barn kan vara vuxna

Ensamkommande flyktingbarn är inte alltid barn, utan i själva verket äldre. Det uppger personer som har sökt och fått uppehållstillstånd, och personal och enhetschefer för flera boenden. En av dem är ungdomscoachen Sara Darabi.

– Jag måste vara uppriktig och säga att det är ett stort antal av de personer, klienter jag möter, som varit över 18, säger hon. Det kan skilja på tio år.

Hur vanligt detta är går inte att säga, men i Norge visade tandtester förra året att nio av tio minderåriga i själva verket var över 18 och här i Sverige har Migrationsverket i efterhand skrivit upp åldern i 15 procent av fallen.

Minderåriga omfattas av FN:s barnkonvention och får inte skickas tillbaka till hemlandet utan att någon tar emot dem och de har också rätt till skola, boende och omvårdnad.

Är det någon som försvarar lögnerna om över 18 år för att “barnet” ska få stanna och någon tjäna på denna?

Felaktiga åldrar på flyktingbarn

För de kommuner som tar emot är det ett känt problem att Migrationsverkets utredningar om åldern ofta är felaktig.

Efter att ha pratat med sex av länets kommuner som tar emot ensamkommande flyktigbarn och ungdomar är bilden entydig. Det är ofta som de ansvariga för verksamheten upplever att de som fått plats är över 18 år, vilket är den övre gränsen för om man får plats eller inte.

De som gör åldernsutredningen är Migrationsverket, och de dom har att ta ställning till om det är sannolikt att personen har den ålder som uppges.

– Migrationsverkets uppgift är ju inte att fastställa en ålder på en person. Vi har att bedöma om den uppgift en person lämnar till oss görs sannolik med id-handlingar, berättelser och uppgifter, alltihopa. Det är klart att om det är frågetecken ska det inte vara till den enskildes nackdel, säger Ulf Lind på Migrationsverket.

Migrationsverkets uppgift är inte att fastställa ålder trots beroende ålder man har klassas man som barn eller vuxen?

Migrationsverket friar hellre än fäller om de är osäkra på berättelsen. Men de som jobbar med de ensamkommande barnen och ungdomarna i Norrbotten upplever ganska ofta att det finns personer som fått plats egenligen är för gamla. Och att fel person då fått platsen. Men det håller inte Ulf Lind på migrationsverket med om.

– Nej, jag anser inte att det är fel personer. Har man gjort sannolikt att man har gett rätt åldersuppgifter, alltså att man är minderårig, det är då man ska ha de här platserna.

Hur många tror ni av “barnen” ljugit sig in som är över 18 år? Inte nog med att dom uppehåller en plats för ett RIKTIGT “barn”, men om någon sedan rånar misshandlar våldtar eller mördar någon pga denna ljugit sig in i landet. Är det skandal! Det finns ex!

Annonser
av Misslyckande