Fördubbling av barnen

.

Fördubbling ensamkommande – klarar inte dagens

Antalet flyktingbarn som kommer ensamma till Sverige förväntas stiga – rejält.
Prognosen visar att kommunerna kommer behöva fördubbla sitt mottagande.
– Jag tycker att Sundsvall ska vara med och dela på ansvaret, säger Lars Persson, kommunalråd.

Enligt den tidigare prognosen beräknade Migrationsverket att det under 2012 skulle komma 2 600 asylsökande barn, den siffran är nu uppskriven till 3 100. En stor anledning till detta är oroligheterna i Afghanistan och Somalia. För kommunerna innebär det att de måste ta emot betydligt fler barn än planerat.

– Det kommer att behövas en fördubbling av antalet asylplatser, i dag har vi kring 800 platser men vi kommer att behöva kring 1 600 för att klara det, säger Sophia Öhvall Lindberg, samordnare för ensamkommande flyktingbarn vid Migrationsverket.

Kraftig ökning
Utöver asylplatserna finns i dag runtom i landet 2 000 platser för barn med uppehållstillstånd, en siffra som enligt prognosen behöver ökas till 6 000.

– Totalt ser vi att behovet kommer att vara ungefär 7 600 platser, i dag finns det någonstans kring 2 800 platser, säger Öhvall Lindberg.

Tar emot 127 personer
Tågordningen kring asylärenden för ensamkommande flyktingbarn är den att Migrationsverket ger i uppdrag åt länsstyrelserna att ordna med platser hos sina kommuner. Ett arbete som sker i samförstånd med kommunerna, som tar emot efter ”egen förmåga”. I Västernorrland tar kommunerna emot totalt 127 personer.

– Om vi tittar på landet så har vi i den norra regionen, från Gävle och uppåt, ett ganska stort mottagande om man utgår från befolkningsunderlaget, säger Runa Ödlund, utvecklare integration och likavillkor vid länsstyrelsen.

Sundsvall däremot tar som det är i dagsläget ”bara” emot 20 personer till sina två boenden i Nacksta och Granloholm, att jämföra med exempelvis det betydligt mindre Sollefteå som tar emot 28 barn. Kommunalrådet Lars Persson (FP) öppnar också för att mottagandet i Sundsvall kan ökas.

– Jag tycker Sundsvall ska vara med och dela på ansvaret. När vi vet att det kommer fler människor måste också kommunerna öka sitt ansvarstagande och Sundsvall är ändå en stor kommun, säger han.

Klarar ni av att ta emot fler tror du?
– Ja det tror jag att vi gör. Men först vill vi dels se vad länsstyrelsen ställer för fråga och dels måste vi sedan inventera våra möjligheter. Det handlar om att hitta lokaler och personal. Men särskilt när det gäller barn måste vi ha en positiv grundinställning, vi måste ha utrymme att hjälpa de här barnen som kommer från krig och elände.

Annonser
av Misslyckande